Werkzaamheden rondom onze vestiging

Zoals u wellicht niet is ontgaan, zijn er per 24 juni jl. bouwwerkzaamheden aan de voorkant van de praktijk. De voortuin maakt plaats voor een aanbouw van het gezondheidscentrum Zaandam Oost. Deze werkzaamheden zullen de komende zomermaanden plaatsvinden, en zullen doorgaan tijdens onze vakantie in augustus om zo veel mogelijk overlast te beperken.
Mogelijk is er een uitloop van de werkzaamheden. De huisartsenpraktijk zal na de vakantie, per 2 september, gewoon open zijn. Misschien wel via een andere – tijdelijke – ingang. We zullen u te zijner tijd hier op de hoogte houden. Voor de bereikbaarheid van de overige zorgdiensten als de apotheek en de fysiotherapie etc. verwijzen we u naar hun desbetreffende websites.
We danken u voor uw begrip.