Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van DOKh. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 072-5279100 Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.dokh.nl.

Sluitingsdagen/vakanties:

Vakantie 2018
zomervakantie : 12-08- 2018 tot 02-09-2018 Kerstvakantie : 30-12-2018 tot 06-01-2019 Nationale feestdagen zijn wij ook gesloten. Kijk voor informatie over de waarneemregeling op www.huisartszaandam.nl

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Voor alle andere spoedeisende gevallen kunt u de spoedlijn bellen: 075-6168686 optie 1.

Door middel van triage bepaalt de assistente of de arts de urgentie van uw klachten.
Indien nodig kunt u meteen naar de praktijk komen, krijgt u een afspraak voor dezelfde dag of legt de arts een visite af.

LET OP:

De spoedlijn is alleen bereikbaar tijdens openingstijden van de praktijk; dus NIET tussen 17.00 en 08.00 uur en NIET in het weekend.

Buiten kantooruren kunt u in geval van spoed contact opnemen met de Huisartsenpost.
Zij zijn geopend op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen.
tel 075-6533000.

Voor meer informatie over Huisartsenpost en bezoekadres klik hier.