Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van DOKh. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 072-5279100 Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.dokh.nl.

Sluitingsdagen/vakanties:

Vakantie 2018
zomervakantie : 12-08- 2018 tot 02-09-2018 Kerstvakantie : 30-12-2018 tot 06-01-2019 Nationale feestdagen zijn wij ook gesloten. Kijk voor informatie over de waarneemregeling op www.huisartszaandam.nl

Contact

U kunt voor een afspraak of advies telefonisch contact opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17:00 uur.

Overigens kunt u ook online uw afspraak inplannen. Klik hier om een online afspraak in te plannen!

In geval van een levensbedreigende situatie belt u: 112

Telefoonnummer: 075-6168686

Keuze 1: Spoed. (verkeert u in een spoedsituatie bel 112 of bel uw huisarts, druk op keuzenummer 1)

Keuze 2: Herhaalreceptenlijn (wilt u een recept herhalen, druk op keuzenummer 2)

Keuze 3: De assistente (wilt u de assistente spreken, druk op keuzenummer 3)

Fax  : 075- 6351674
Ons adres:

Heijermansstraat 143-a
1502 DJ, Zaandam

(schuintegenover het ziekenhuis of tegenover de ambulance)

Mail voor niet medische vragen: info@zaandamoost.nl
Mail voor medische vragen: econsult@zaandamoost.nl
Mail voor recepten: herhaalrecept@zaandamoost.nl

Buiten kantooruren kunt u in geval van spoed, contact opnemen met de Huisartsenpost. Zij zijn geopend op zaterdag, zondag, tijdens feestdagen en op werkdagen na kantoortijd, telefoonnummer: 075-6533000.