Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van DOKh. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 072-5279100 Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.dokh.nl.

Sluitingsdagen/vakanties:

Vakantie 2018
zomervakantie : 12-08- 2018 tot 02-09-2018 Kerstvakantie : 30-12-2018 tot 06-01-2019 Nationale feestdagen zijn wij ook gesloten. Kijk voor informatie over de waarneemregeling op www.huisartszaandam.nl

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistente

Indien u contact opneemt met de praktijk zal de assistente u als eerste te woord staan. De assistentes van de praktijk, triageren (= vragen u waar u voor komt en geven adviezen), plannen uw afspraken in, geven u de resultaten van uw onderzoek na beoordeling door de huisarts, verwerken uw herhaalrecepten en hebben een eigen spreekuur etc.

U kunt bijvoorbeeld bij de assistente terecht voor: (op afspraak)

 • Controle van de bloeddruk
 • Behandelen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Zwangerschapstest afnemen
 • Urine onderzoek
 • Suikercontrole d.m.v. een vingerprik
 • Verstrekken van informatie
 • Spirometrie onderzoeken
 • Toedienen van injecties
 • Uitstrijkjes n.a.v. het bevolkingsonderzoek etc.

Praktijkondersteuner (POH)

Bij uw huisartsenpraktijk zijn er twee praktijkondersteuners werkzaam.

U kunt bij de somatieke praktijkondersteuner terecht voor het diabetesspreekuur / hart en vaatziekte spreekuur.  Bij de GGZ praktijkondersteuner kunt u voor geestelijke gezondheidszorg.

Beide praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur waar u naar toe wordt verwezen door de huisarts / assistentes.