Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van DOKh. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 072-5279100 Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.dokh.nl.

Sluitingsdagen/vakanties:

Vakantie 2018
zomervakantie : 12-08- 2018 tot 02-09-2018 Kerstvakantie : 30-12-2018 tot 06-01-2019 Nationale feestdagen zijn wij ook gesloten. Kijk voor informatie over de waarneemregeling op www.huisartszaandam.nl

Afspraak Maken

 

Het spreekuur

Voor het bezoeken van het spreekuur moet u altijd een afspraak maken, uw huisarts heeft geen inloopspreekuur.

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de assistentes.

Telefoonnummer:  075 6168686 (keuze 1: Spoed, keuze 2: Herhaalrecepten, keuze 3: de assistente)

Assistentes aan de telefoon: De assistente zal om de reden van uw bezoek vragen, zij vragen dit  om de urgentie van de klacht in te schatten en  het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen. Net als uw huisarts zijn zij verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Langer consult: Heeft u meerdere vragen of klachten? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, zodat de assistentes u een dubbel consult aan kunnen bieden.

Aanvraag visite: Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat de huisarts u thuis bezoekt. De assistente noteert uw verzoek en de huisarts beoordeeld of hij op huisbezoek komt.

Het huisbezoek is enkel bedoeld voor patienten die om een medische reden niet de praktijk kunnen bezoeken.